Địa Chỉ : 145 Đỗ Xuân Hợp , Phước Long B , Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0915522326

FB : www.facebook.com/jnino.vn

shoppe : https://shopee.vn/jnino.vn